Celebrate Vietnam Entrepreneurs Day

Vào ngày 13/10/2021 Ngày doanh nhân Việt Nam, KTSVN & DPT tiếp đoàn doanh nhân...

13/10/2021