Công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) là gì và ứng dụng của công nghệ AR trong đời sống

Công nghệ thực tế ảo tăng cường là gì? Vì sao chúng ta lại cần...

26/02/2024
Những xu hướng công nghệ triển vọng năm 2024

Năm 2024 dự báo đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự phát triển của...

04/01/2024
Sự kiện công nghệ lớn đầu năm 2024

Sự kiện KTS Group phát hành Thẻ Global và tích hợp công nghệ thực tế...

20/12/2023