KTS Group chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Kể từ năm 2022, ngày 10/10 hằng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số...

10/10/2023