KTS Group làm việc với Sở TT&TT Tỉnh Đăk Lăk về chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Ngày 21/12/2022, lãnh đạo KTS Group cùng bà Phùng Thị Kim Huệ – đại diện...

12/12/2022