KTS Group và Azibai đào tạo về nền tảng công nghệ

Ngày 17/12, tại Đà Lạt, công ty  Azibai và công ty KTS đã cùng nhau...

18/12/2021