Lễ ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Đức về công nghệ

Ngày 8/12/2021 diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam &...

08/12/2021