KTS Group và VNPT ký biên bản ghi nhớ

Hợp tác giữa tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT & công ty...

13/12/2023
Lễ ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Đức về công nghệ

Ngày 8/12/2021 diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam &...

08/12/2021