Lễ khai trương trung tâm xúc tiến thương mại KTS Mall

Ngày 18-19-20/11/2022 đã diễn ra lễ khai trương trugn tâm xúc tiến thương mại KTS...

18/11/2022