Văn phòng KTS Group tại TP.Vinh khai xuân đầu năm mới 2022

Ngày 8/2/2022, văn phòng KTS khai Xuân đầu năm mới. Tại đây, KTS rất vinh...

02/02/2022