Công bố đối tác chiến lược đưa sản phẩm Việt ra nước ngoài: Bước đi táo bạo của KTS Group

Vừa qua, KTS Group đã tổ chức chương trình “Xúc tiến thương mại giữa doanh...

21/04/2023
Lễ khai trương trung tâm xúc tiến thương mại KTS Mall

Ngày 18-19-20/11/2022 đã diễn ra lễ khai trương trugn tâm xúc tiến thương mại KTS...

18/11/2022