Lễ ra mắt nền tảng công nghệ DPT và Chương trình đào tạo phổ cập chuyển đổi số

Ngày 19/11/2021 Lễ ra mắt nền tảng DPT do Azibai & Viện Ứng dụng VipTam...

19/11/2021