Chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam

Vào ngày 13/10 – Ngày doanh nhân Việt Nam, KTS Group đã tiếp đoàn doanh...

13/10/2021