Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An phối hợp với KTS Group thảo tập huấn về chương trình chuyển đổi số

Ngày 25/11/2022 tại TP Vinh – Nghệ An hội doanh Nghiệp nhỏ và vừa tỉnh...

25/11/2022
Văn phòng KTS Group tại TP.Vinh khai xuân đầu năm mới 2022

Ngày 8/2/2022, văn phòng KTS khai Xuân đầu năm mới. Tại đây, KTS rất vinh...

02/02/2022
Chương trình tọa đàm chuyển đổi số tại TP. Vinh, Nghệ An

Ngày 22/3/2021 Sở KHCN tỉnh Nghệ An phối hợp với KTS GROUP, tổ chức tọa...

22/04/2021