KTS tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng toàn diện trong hệ sinh thái

Ngày 12-14/ 3/2022 KTS tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng toàn diện của...

12/03/2022
KTS Group tổ chức tôn vinh các nữ doanh nhân của hệ sinh thái trong và ngoài nước

Tối 8/3/2022, KTS Group tổ chức tôn vinh online các nữ doanh nhân trên toàn...

08/03/2022
KTS tổ chức họp mặt tất niên 2021 và chào mừng 2022 dưới hình thức trực tuyến

Ngày 26/1/2022, KTS họp trực tuyến tổ chức tất niên 2021 và chào mừng 2022....

26/01/2022