Chương trình tọa đàm chuyển đổi số tại TP. Vinh, Nghệ An

Ngày 22/3/2021 Sở KHCN tỉnh Nghệ An phối hợp với KTS GROUP, tổ chức tọa...

22/04/2021