Lãnh đạo KTS họp cùng các công ty đối tác chiến lược lên kế hoạch phát triển năm 2022

Ngày 26/1/2022, lãnh đạo KTS họp cùng các tổng giám đốc công ty đối tác...

26/01/2022