KTS Group và VNPT ký biên bản ghi nhớ

Hợp tác giữa tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT & công ty...

13/12/2023