Công bố đối tác chiến lược đưa sản phẩm Việt ra nước ngoài: Bước đi táo bạo của KTS Group

Vừa qua, KTS Group đã tổ chức chương trình “Xúc tiến thương mại giữa doanh...

21/04/2023