Phát triển trên nền tảng công nghệ KTS tại Tuyên Quang – Vietconnect

Sự phát triển nền tảng công nghệ của KTS không ngừng lớn mạnh trên toàn...

25/12/2021
KTS hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và xã hội mùa dịch bằng chuyển đổi số thông minh

Đây không chỉ là giải pháp tình thế trong mùa dịch Covid-19, mà còn có...

18/08/2021
Ký kết chuyển giao ứng dụng nền tảng số cho doanh nghiệp

Việc ký kết hợp tác này là bước khởi động cho kế hoạch mở rộng...

16/01/2021