Toạ đàm chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình

Hội thảo đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình.

Những hình ảnh trong buổi làm việc:

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, với chủ đề công tác năm “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”; nhằm phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *