KTS Group celebrates National Digital Transformation Day 2023

KTS Group chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Kể từ năm 2022, ngày 10/10 hằng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.
Theo đó, Việt Nam trở thành quốc gia số, thịnh vượng và ổn định, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.
Ngày 10/10 được chọn làm Ngày Chuyển đổi số quốc gia, việc lựa chọn dựa trên 2 ký tự số “1” và “0” của hệ số nhị phân, là ngôn ngữ của máy tính. Việc chọn Ngày Chuyển đổi số còn đi cùng với Tháng tiêu dùng số, nhằm nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về lợi ích, vai trò và ý nghĩa của công cuộc chuyển đổi số.
Hiện nay, công nghệ đang là lĩnh vực phát triển mạnh mẽ không chỉ trong quốc gia và còn trên cả khắp thế giới. Do đó, hoạt động chuyển đổi số từ các cấp trung ương đến địa phương đang là vấn đề được ưu tiên hàng đầu.
KTS Group được biết đến là tập đoàn chuyên cung cấp công cụ số hóa cho các doanh nghiệp bao gồm App, Website và VR 360 (thực tế ảo). Với sứ mệnh mang đến cho cộng đồng xã hội dịch vụ, giải pháp công nghệ chuyển đổi số toàn diện và môi trường kết nối, trao đổi thương mại đa chiều và hướng đến một tương lai chung tốt đẹp hơn.
Nhân dịp 10/10 – Ngày Chuyển đổi số quốc gia, KTS Group nhiệt liệt chào mừng và hy vọng Việt Nam sẽ ngày càng phát triển nhờ vào công cuộc chuyển đổi số trên diện rộng, giúp toàn dân thuận tiện hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *