Celebrate Vietnam Entrepreneurs Day

Vào ngày 13/10/2021 Ngày doanh nhân Việt Nam, KTSVN & DPT tiếp đoàn doanh nhân về thăm vp và tọa đàm kế hoạch phát triển quý 4/2021

On October 13, KTS Group & DPT visit the Vietnamese Businessmen’s Day,

and discuss development plans for the fourth quarter of 2021.

Mr. Hoang Van Ngoc – Chairman of KTS Group and Ms. Trinh Thuy – Chairman of KTS Maxpro.
Mr. Hoang Van Ngoc – Chairman of KTS Group and Ms. Mong Thi Hien – Chairman of KTS Super.
Mr. Hoang Van Ngoc – Chairman of KTS Group and Mr. Le Minh Dien – Deputy Director of the Department of Foreign Economic Relations, Counselor of the Vietnamese Embassy in Cambodia. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *