Conference digital transformation for enterprises in Gia Lai Province

VTV.vn – Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai phối hợp với Viên Nghiên cứu Sức khoẻ và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên tổ chức tập huấn Hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tập trung chủ yếu vào sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá ở 3 lĩnh vực chính, trong đó đứng đầu là Nền tảng chuyển đổi số. Để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình Chuyển đổi số, hôm nay (08/11), Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai phối hợp với Viên Nghiên cứu Sức khoẻ và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên tổ chức tập huấn Hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực tiễn đã cho thấy, chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới, giúp bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Đối với doanh nghiệp chuyển đổi số mang lại thay đổi lớn thông qua việc tư duy lại hướng kinh doanh, đánh giá lại chuỗi giá trị, kết nối lại với khách hàng và cấu trúc lại doanh nghiệp, với mục tiêu chính là gia tăng hiệu quả vận hành, tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Tại Gia Lai, các doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số chưa nhiều, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ khiến cơ hội để hội nhập còn hạn chế. Việc tăng cường kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số không chỉ giúp cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình hội nhập sâu rộng, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Nguồn: https://vtv.vn/vtv8/gia-lai-hoi-nghi-ho-tro-hoat-dong-chuyen-doi-so-cho-doanh-nghiep-20221108162133409.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *