Khai trương văn phòng BTH Đà Nẵng trực thuộc KTS Maxpro

Để bắt kịp định hướng của chính phủ và nhu cầu phát triển của xã hội, KTS Maxpro – BTH Đà Nẵng đã khai trương thành công văn phòng, để phục vụ tỉnh nhà, các doanh nghiệp, thành viên khởi nghiệp, cộng đồng xã hội có nền tảng công nghệ, công cụ và giải pháp để chuyển đổi số trong cuộc cách mạng lần thứ 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *