Khai trương 14 công ty cổ phần KTS Vivu

 Ngày 3/6/2022 tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai trương 14 công ty cổ...

03/06/2022
Khai trương KTS Maxpro miền Trung

Ngày 10/3/2022 tại Kỳ Anh – Hà Tĩnh khai trương văn phòng KTS Maxpro miền...

10/03/2022
Khai trương văn phòng BTH Đà Nẵng trực thuộc KTS Maxpro

Để bắt kịp định hướng của chính phủ và nhu cầu phát triển của xã...

03/03/2022