KTS Group and Azibai collab for technology training course

On December 17, in Lam Dong province, Azibai and KTS Group work together to provide training course about “all-in-one” technology. 

Mr Hoang Van Ngoc – Founder KTS Group sharing about “integrated technology”.
Leaders and members of the two companies.
Overview of the session.
Mục nhập này đã được đăng trong Events, News và được gắn thẻ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *