KTS Group and VNPT sign MOU

Cooperation between VNPT and KTS Group on e-signature, e-bill and the transmission of technology from KTS Group.

Tham dự đàm phán có lãnh đạo đại diện của VNPT, KTS Group, ban khách hàng tổ chức kinh doanh, ban khách hàng cá nhân, văn phòng công đoàn. Hai bên đã cùng nhau:

✅ Thống nhất các nội dung triển khai theo biên bản ghi nhớ giữa VNPT và KTS Group.

✅ Thống nhất bán chéo sản phẩm giữa 2 bên nhằm tăng thị phần và đóng góp việc cung cấp các dịch vụ số trong quá trình Chuyển đổi số Quốc gia như: an ninh, giao thông, nông nghiệp, thủy hải sản, các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp các đối tác có nền tảng cộng đồng …các giải pháp VR,AR, AI, IOT, WEBSITE, APP, chữ ký số, hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp SME, bảo hiểm, SmartCA, các dịch vụ cốt lõi băng rộng, cố định.

✅ Dự kiến quý 1, quý 2 năm 2024 hai bên sẽ bắt tay triển khai dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *