Leaders and experts of KTS Group visit subsidiaries Northern regions

On November 10, leaders and experts of KTS Group have a trip to the subsidiaries in Northern regions.

We had a discussion about the company’s roadmap for the digital transformation field. Even with the difficulty of the pandemic, we still want to improve our product for long-term growth.

KTS Maxpro office
KTS Diamond office

KTS Tuyen Quang office
KTS Vip office
Mục nhập này đã được đăng trong Events, News và được gắn thẻ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *