[VTV1] KTS build “Make in Vietnam” digital platform

Vietnam Television (VTV) shares about digital transformation, including KTS Group creating a platform for businesses to do e-commerce and manage their money flow.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *