Các lãnh đạo, chuyên gia của KTS Group đã có chuyến giao lưu khu vực miền Bắc

Ngày 10/11/2021 các lãnh đạo, chuyên gia của KTS Group đã có chuyến giao lưu các khu vực miền Bắc. 

Văn phòng KTS Maxpro
Văn phòng KTS Diamond
Văn phòng KTS Tuyên Quang
Văn phòng Tuyên Quang
Văn phòng KTS VIP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *